Kontakt

Kultura i Edukacja

Unijne środki na rozwój szkolnictwa zawodowego

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Tym razem ponad 4 mln złotych dofinansowania przeznaczone będzie na realizację projektu  „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu”.

Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów dwóch szkół:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu
- Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Projekt  skierowany jest do 15 nauczycieli i 35 uczniów kształcących się w 5 zawodach o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Warmii i Mazur tj.: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman.

W ramach projektu obie placówki wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej powstaną pracownie zewnętrzne pn. Inteligentny Budynek oraz Poligon energetyczny, które umożliwią uczniom praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych. W Zespole Szkół Gospodarczych natomiast powstanie Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej, które stanowić będzie dodatkową przestrzeń kuchenną zapewniającą młodzieży naukę nowoczesnych technik przygotowania potraw przy okazji imprez plenerowych.

Dodatkowo zaplanowano również doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz 40 godzinnych zajęciach praktycznych u elbląskich pracodawców. U lokalnych pracodawców zaplanowano również staże zawodowe dla młodzieży uczestniczącej w projekcie. Projekt zakłada też zakup sprzętu IT umożliwiający zdalne nauczanie potrzebującym uczniom.

Wartość całego zadania wynosi 4 625 759,17 zł, z czego 4 066 964,17 zł to dofinansowanie pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie od 04.01.2021 r. do 30.09. 2023 r.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK