Kontakt

Kultura i Edukacja

Rok kulturalny na Warmii i Mazurach zainaugurowany

Inauguracja roku kulturalnego

W Warmińsko-Mazurskiej  Filharmonii im Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2020/2021.

Podczas wydarzenia najlepsi twórcy i animatorzy kultury otrzymali nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury oraz Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Nagrodą PARTNER zostały wyróżnione firmy z regionu wspierające finansowo działalność instytucji kultury.

Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanowiono Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za indywidualne lub zbiorowe wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur. W roku 2020 laureatem tej zaszczytnej nagrody został prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski. Laudację wygłosił  prof. dr hab. Stanisław Achremczyk.

Wyróżnienia Partner 2020    
Finansowanie działalności instytucji kultury przez państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego to jedno z obowiązkowych zadań administracji publicznej. Instytucje kultury upowszechniają i chronią kulturę, jednak bez zaangażowanych ludzi, organizacji, a w dzisiejszym świecie również firm, szeroko pojęta kultura nie miałyby szansy, dlatego też przed kilkoma laty Zarząd Województwa podjął inicjatywę, której celem jest symboliczne uhonorowanie podmiotów gospodarczych, szczególnie hojnie wspierających działalność kulturalną w naszym regionie.

Przedsiębiorstwa w naszym województwie od lat chętnie angażują się w promowanie instytucji kultury wspierając ich twórczą działalność, dlatego też Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonorował Nagrodą „Partner” za wsparcie finansowe w sezonie artystycznym 2020/2021 następujące firmy najbardziej zaangażowane i wspierające finansowo działalność kulturalną:

1. ELBLĄSKĄ GAZETĘ INTERNETOWĄ portEL.pl    
2. STOKOTA Sp z o.o     
3. Powszechną Kasę Oszczędności PKO SA  
4. Arbet Investment Group Spółkę z o.o.
5. Dramiński SA      
6. Michelin Polska SA    

Nagrody Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, w ramach nagród indywidualnych uhonorowane zostały następujące osoby:
1. Marzena Bergman
2. Iwona Bolińska-Walendzik
3. Bernadetta Darska
4. Ewa Gładkowska
5. Anna Kowalska
6. Anna Puszcz
7. Krystyna Szter
8. Zbigniew Chojnowski
9. Jan Jastrzębski
10. Marek Kałuża
11. Jacek Nowiński
12. Jan Pruski

Nagrody zbiorowe przyznano Chórowi CANTORES VARMIENSES, którą w imieniu członków chóru odebrał prof. zw. Benedykt Błoński oraz Zespołowi Czerwony Tulipan, który obchodzi w 2020 roku jubileusz 35-lecia pracy artystycznej.

Następnie Gustaw Marek Brzezin otworzył wystawę prac Ewy Pohlke, która jest jedną z najciekawszych postaci warmińsko-mazurskiego środowiska plastycznego. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką, tkaniną eksperymentalną i fotografią.

Wydarzenie uświetnił koncert Leszka Możdżera polskiego kompozytora, pianisty jazzowego i producenta muzycznego z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego.

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK