Kontakt

Obszary wiejskie

Budujemy silną markę KGW w regionie

Konferencja online

W konferencji „System wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim”, która odbyła się w Olsztynie, uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.  

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Teraz MY, które realizuje obecnie projekt „MOCna SIEĆ województwa warmińsko-mazurskiego”. Jest pierwsza w Polsce sieć Kół Gospodyń Wiejskich.

Ideą projektu jest utworzenie wojewódzkiej sieci Kół Gospodyń Wiejskich jako forum współpracy i silnej marki KGW w regionie. Organizowane są cykle edukacyjne, otwarte szkolenia, spotkania, doradztwo, kompleksowe wsparcie merytoryczne czy pomoc w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków dotacyjnych.

Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Początki ich działalności sięgają roku 1866. Reprezentują interesy kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Działają na rzecz poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej, a także wspierają wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

W ostatnich latach na Warmii i Mazurach obserwujemy ogromny wzrost aktywności Kół Gospodyń Wiejskich. Po latach zapomnienia coraz częściej zakładane są nowe lub dynamicznie reaktywują się stare koła.

- Dziś Koła Gospodyń Wiejskich są liczącym się i nieodłącznym elementem samorządu rolniczego, mającym realny wpływ na poziom i jakość życia na wsi - mówił podczas konferencji Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym całego regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Współpracują z organizacjami młodzieżowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, z instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo. Mieszkanki wsi to nowoczesne menadżerki terenów wiejskich, które pielęgnują tradycję i jednocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa, sięgając skutecznie po środki finansowe na realizację planów w swoich małych ojczyznach.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu TerazMY na stronie internetowej: https://mocnasiec.terazmy.org/


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK