Kontakt

Akademia Pomocy Społecznej

Aktualności - Akademia Pomocy Społecznej

akademia pomocy spolecznej belka

Raport z diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przeprowadził diagnozę potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej województwa.

Ankiety związane były z tematami szkoleń w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej w realizacji projektu „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeprowadzane były od 9 sierpnia do 30 września 2021 roku. Ankietę rozesłano drogą mailową do instytucji pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dziennych domów pomocy społecznej, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych.

ZOBACZ RAPORT

......................................................................................................................................................................................................................

Zakończyło się szkolenie „Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej” realizowane w ramach projektu partnerskiego „Akademia Pomocy Społecznej”.

Sześć jednodniowych (24, 25, 26, 27, 30 i 31 sierpnia 2021) szkoleń odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Olsztynie.

W warsztatach wzięło udział łącznie 90 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.
Były to osoby świadczące usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pracownicy socjalni czy aspiranci pracy socjalnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego).
Ideą spotkań było pogłębienie bądź doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadziła Urszula Maziarz  - prawnik, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu; od 2009 roku - jako prezes Kolegium (obecnie w stanie spoczynku), doświadczony praktyk w realizacji szkoleń z zakresu pomocy społecznej. Prowadzone było w formie aktywizującej uczestników - w grupach do 15 osób.

Uczestnikom projektu zapewnione zostały m.in:
•    materiały szkoleniowe/dydaktyczne,
•    wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia,
•    ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie oraz powrotu do miejsca zamieszkania bezpośrednio ze szkolenia,
•    zwrot udokumentowanych kosztów podróży uczestników, z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym prowadzone było szkolenie i powrót do miejsca zamieszkania,
•    zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie zrealizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu partnerskiego pn. „Akademia Pomocy Społecznej” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

GALERIA ZDJĘĆ

.......................................................................................................................................................................................................................

Ankietę w sprawie diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych potencjalnych uczestników projektu „Akademia Pomocy Społecznej” należy przesłać do 23 kwietnia 2020 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest określenie zapotrzebowania kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej na konkretne tematy szkoleń w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej.

Ważne są również zmiany wprowadzonych w innych ustawach z obszaru pomocy i integracji społecznej oraz dostarczenie wiedzy dotyczącej organizacji szkoleń.

Pozyskane dane umożliwią rzeczywiste dostosowanie tematyki szkoleń do potrzeb pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieta została wysłana również do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Podpisaną i zeskanowaną ankietę należy przekazać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; w terminie do 23 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowych informacji o projekcie i diagnozie potrzeb szkoleniowych udzielają – Iwona Mazurek tel. 89 521 95 12 oraz Katarzyna Kotulska tel. 89  521 95 14.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przystąpił do realizacji partnerskiego projektu pn. „Akademia Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Do pobrania:
- Raport z diagnozy potrzeb i oczekiwań szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
- Diagnoza potrzeb szkoleniowych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
- Pismo przewodnie


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK