Kontakt

Polityka społeczna

Zmiany klimatyczne i ich wpływ na życie społeczne

Spotkanie w Olsztynie

W Olsztynie odbyła się regionalna konferencja w formie debaty pod nazwą „Neutralność klimatyczna szansą i wyzwaniem województwa warmińsko-mazurskiego”.

Spotkanie miało formę hybrydową – obok części stacjonarnej w Olsztynie, uczestniczy korzystali z połączenia zdalnego.

Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzką Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z prośbą ministra klimatu – Michała Kurtyki oraz przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego – Andrzeja Malinowskiego.

Tego typu debaty mają odbyć się we wszystkich regionach kraju. Z uwagi na to, że zagadnienie zmian klimatycznych i ich wpływu na życie społeczne i ekonomiczne jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata i będzie coraz mocniej dotyczyło wszystkich państw, instytucji, przedsiębiorców, organizacji i każdego mieszkańca, dyskusja na ten temat i podejmowanie konkretnych działań są nieuniknione.

Konferencję otworzył Andrzej Ryński – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który wyraził nadzieję, że spotkanie będzie pierwszym z cyklu debat dotyczących wyzwań związanych z dojściem do neutralności klimatycznej naszego regionu, organizowanych przez WRDS WM.

Następnie głos zabrał marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przybliżając uczestnikom konferencji, jako gospodarz regionu, informacje o województwie, ważne w kontekście poruszanego tematu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński omówił krajową politykę w obszarze neutralności klimatycznej, zaś Michał Tratkowski (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii) odniósł się do neutralności klimatycznej z punku widzenia rynków energetycznych i polityki UE. Część wykładową spotkania kończyła prezentacja pt.: „Gospodarcze aspekty globalnych zmian klimatycznych w Polsce północno-wschodniej” wygłoszona przez prof. dr hab. Zbigniewa Szwejkowskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Drugi blok konferencji to panel dyskusyjny – debata: „Realizacja w praktyce neutralności klimatycznej w województwie warmińsko-mazurskim”. Udział w niej wzięli Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa warmińsko-mazurskiego), Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski), Piotr Wołejko (ekspert ds. Społeczno-Gospodarczych Pracodawców RP, członek zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy), Andrzej Ryński (wiceprezes Remondis Olsztyn), Tomasz Bera (dyrektor generalny Energa-Operator Oddział w Olsztynie), Tomasz Koprowiak (koordynator Zespołu Doradców Energetycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie), Piotr Grzymowicz (prezydent Olsztyna) oraz Wojciech Giecko (przewodniczący zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, wójt gminy Jonkowo).

Efektem debaty regionalnej będą propozycje i rekomendacje, które następnie zostaną przekazane Ministerstwu Klimatu i Radzie Dialogu Społecznego do dalszych prac.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK