Kontakt

Polityka społeczna

Nagrody marszałka za pomoc i integrację społeczną

Ilustracja do tekstu

Podczas spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zostaną wręczone Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Wydarzenie odbędzie się 18 listopada o godz. 14:00 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Nagrody i wyróżnienia marszałka przyznawane są w dwóch kategoriach:
- indywidualnej dla: kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.
- zespołowej dla: jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Ze względu na wcześniejsze ograniczenia pandemiczne podczas tegorocznej uroczystości wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia przyznane w ramach XX  oraz XXI edycji tego wydarzenia.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK