Kontakt

Polityka społeczna

„Otwarte Drzwi“ na Warmii i Mazurach

Logotyp - Biała Wstążka

Samorząd województwa, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe ponownie przyłączyły się do promowania ogólnoświatowej kampanii „Biała Wstążka”.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn.

Adresatami przesłania są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata,
w tym również w Polsce.

Kampania trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

87 instytucji zgłosiło chęć włączenia się w akcję poprzez organizację na terenie swoich gmin licznych wydarzeń promujących przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Jedną z inicjatyw, którą podejmowały już w latach ubiegłych placówki oraz instytucje niosące pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, są tzw. „Otwarte Drzwi”.

„Otwarte Drzwi” w województwie warmińsko-mazurskim odbędą się 4 grudnia 2021 roku.

Lista instytucji biorących udział w akcji


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK