Kontakt

Działania na rzecz rodziny

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 1999 roku organizuje Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny.

Co roku, odpowiadając na potrzebę wzmacniania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu, przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia rodzinnego i społecznego.

 

2020 ROK:

Apel marszałka województwa

Właśnie dzisiaj obchodzilibyśmy uroczyste podsumowanie XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny - mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Niestety w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 tegoroczne Dni Rodziny były inne niż wszystkie i zapewne każdemu zostaną w pamięci na długo.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęciliśmy Państwa do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych.

Tegoroczne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przebiegały pod hasłem „Młodość – miłość-małżeństwo-rodzina” a tematem przewodnim była „Rodzina w czasie pandemii”.

Nie chcąc zostawiać w tym trudnym czasie rodzin beż żadnego wsparcia zachęciliśmy do podejmowania inicjatyw w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbywały się za pośrednictwem internetu i miały na celu promowanie dobrej relacji małżeńskiej i komunikacji w rodzinie.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego   systematycznie zamieszczane artykuły przygotowane przez specjalistów dotyczące refleksji nad rodziną w tym szczególnym okresie okazały się szansą na szerszą rozmowę na temat globalnych zagrożeń, sposobów postępowania w takich przypadkach, ale również pomagania innym i odpowiedzialności społecznej. To ważna lekcja, którą odrobiliśmy i nadal musimy nad nią pracować.
 
Zachęcam Państwa do dalszego rozwijania podjętych inicjatyw,  wzmożonej aktywności w swoim środowisku lokalnym, szerszego włączania rodzin w dyskusję publiczną. Przy wspólnym działaniu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz prywatnych podmiotów możemy stworzyć w naszym regionie jeszcze lepsze warunki wpierające rodziny.

Gustaw Marek Brzezin,
marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego

................................................................................................................................................................................................................................

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zakończone

Tegoroczne XXII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbywały się pod hasłem „MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA”.

Ich oficjalna inauguracja miała nastąpić 15 maja w Olsztynie, natomiast uroczyste zakończenie zaplanowano na 18 czerwca w Srokowie.  

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa mocno ograniczyła jednak możliwości organizacyjne tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Inicjatywy podejmowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbywały się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Miały na celu promowanie dobrych relacji i komunikacji w rodzinie.

ZOBACZ PODSUMOWANIE ZAKOŃCZENIA WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY (materiały przygotowane przez przedstawicieli gminy Srokowo):

.............................................................................................................................................................................................................................

"Związek Dużych Rodzin"

"Związek Dużych Rodzin" jest nawiązaniem do idei związków zawodowych, reprezentujących określoną grupę społeczną. Od 2007 r. aktywnie i skutecznie wpływają na kształt polskiej polityki rodzinnej.

Związek Dużych Rodzin

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Program „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”

31 maja 2016 roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Program pn. „Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny". Program zakłada pomoc rodzinom wielodzietnym poprzez zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług, produktów i artykułów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Program „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Możliwości wsparcia rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przewiduje możliwość wsparcia rodzin. W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne realizowane jest działanie 11.2, które ukierunkowane jest na ułatwienie osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej i społecznej.

Możliwości wsparcia rodzin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Życie religijne rodzin w okresie pandemii

Okres pandemii przyniósł każdej z rodzin zupełnie nowe problemy i ograniczenia. Niektóre z nich dotyczą także życia religijnego i obowiązków z nim związanych. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny to także okazja, by w gronie rodzinnym przemyśleć te właśnie kwestie. Poniższy tekst traktuje właśnie o tym. I choć sytuacja epidemiczna z dnia na dzień się zmienia i zmieniają się różne obostrzenia z tym związane, jednak sama treść tego artykułu jest jak najbardziej aktualna i może wyjaśnić różne wątpliwości.

Życie religijne rodzin w okresie pandemii - dr Justyna Krzywkowska (członek Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wydział Prawa i Administracji UW-M)

...................................................................................................................................................................................................................................................

Rodzina - system pomocy

Niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia czy pochodzenia żyjemy we wspólnocie społecznej - w swoistym systemie.  Chcąc niwelować poczucie samotności i zagubienia odczuwamy potrzebę założenia rodziny.

Wśród różnych wymogów zachowania, przewidywalności i stabilizacji  człowiek czuje się samotny. Z tą samotnością bardzo silnie związane jest poczucie ograniczenia. Mówi się, że współczesny człowiek żyje i działa w skomplikowanym systemie, a przez to żyje tylko fragmentarycznie, w pędzie, nękany ambicjami i konfliktami.

Rodzina - system pomocy - Tomasz Igielski, kierownik Biura ds. Uzależnień ROPS

..............................................................................................................................................................................................................................

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w pigułce

Rodzina, choć zmienia się jej rozumienie i funkcje, niezmiennie stanowi ważne środowisko wychowawcze i socjalizacyjne dlatego tak ważna jest pomoc rodzinie, która służy przekazywaniu wartości, norm oraz wzorów zachowań.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w pigułce - Natalia Waleszczyńska, Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej ROPS

...............................................................................................................................................................................................................................

Centrum Wspierania Rodziny w Pasymiu

Współczesne rodziny zmagają się z różnymi trudnościami. Uzależnienia, przemoc, konflikty rodzinne, problemy opiekuńczo-wychowawcze, choroby, bierność zawodowa i inne problemy powodują, że część rodzin nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez specjalistycznego wsparcia. Tak powstała idea Centrum Wspierania Rodziny w Pasymiu.

Centrum Wspierania Rodziny w Pasymiu

................................................................................................................................................................................................................................

Najlepsze lekarstwo – Miłość

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której powinniśmy czuć się bezpiecznie. Nasz dom powinien być naszą oazą, bezpiecznym portem, do którego chce się wracać z każdej podróży.

Najlepsze lekarstwo – Miłość - Małgorzata Stasiewicz, Biuro ds. Uzależnień ROPS

................................................................................................................................................................................................................................

Rodzina i miłość dają siłę do wyjścia z uzależnienia

Pełna szacunku rodzina, w której istotne są relacje i autonomia jej członków, kształtuje szczęśliwe dzieci, samodzielnych młodych ludzi i wspierających się małżonków, partnerów oraz odpowiedzialnych rodziców.

Rodzina i miłość dają siłę do wyjścia z uzależnienia - Justyna Bieszke, Biuro ds. Uzależnień

...............................................................................................................................................................................................................................

Mówiąc o rodzinie, trudno jest jednoznacznie wskazać jej początek i koniec. Każda rodzina ma swoją długowieczną historię, jak też nieokreślenie długą przyszłość.

Mówiąc o rodzinie - Tomasz Igielski, kierownik Biura ds. uzależnień ROPS

............................................................................................................................................................................................................................

Międzynarodowy Dzień Dziecka  przypadający w dniu 1 czerwca  ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych.

Podczas organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny nigdy nie zapominamy o najmłodszych. To właśnie dzieci biorą udział w występach, konkursach, olimpiadach. To dla nich organizowane są festyny, imprezy sportowe, rajdy rowerowe.

W Dniu  Dziecka wszystkim dzieciom życzymy beztroskiego, szczęśliwego dzieciństwa.

ZOBACZ PREZENTACJĘ

..............................................................................................................................................................................................................................

Kolejny tydzień kwarantanny… Jeszcze kilka miesięcy temu, nikt się tego nie spodziewał… Nagle, nasze życie zupełnie się zmieniło, a czas jakby zwolnił. Znaleźliśmy się w nowej, nieznanej i nietypowej dla nas rzeczywistości. Nierzadko musimy teraz godzić kilka ról: rodzica, nauczyciela, pracownika… Doszły nam nowe obowiązki, zakazy, ograniczenia. Brak poczucia wolności, stres wywołany niepewną sytuacją, troska o bliskich, których często nie możemy odwiedzać… To wszystko generuje całą lawinę emocji, z którymi mierzymy się każdego dnia

Być rodzicem w czasie kwarantanny i nie zwariować - Agnieszka Kozłowska, pedagog, Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

................................................................................................................................................................................................................................

Kwarantanna domowa – rodzina pod szkłem powiększającym

Kwarantanna jak szkło powiększające pokazuje nam co dzieje się w naszej rodzinie. Obraz staje się wyraźniejszy, ale tylko częściowy, pozbawiony jednego z najważniejszych elementów życia: relacji społecznych. Kwarantanna powoduje, że dostajemy obraz swojej rodziny niejako w powiększeniu. „Uwięzienie” sprawia, że staje się ona całym światem.

Kwarantanna domowa – rodzina pod szkłem powiększającym: Elżbieta Korona, psycholog, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

............................................................................................................................................................................................................................................

Porady na lepsze czasy

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje na kanale YouTubie – Akademia NFZ – filmy (tzw. podcasty) pod hasłem „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”, są one realizowane we współpracy ze specjalistami psychoterapii.

ZOBACZ WIĘCEJ

..............................................................................................................................................................................................................................................

Ten uśmiech do Ciebie Mamo

Co właściwie człowiek jest winien swoim rodzicom, zwłaszcza sędziwym? Miłość, czas, pieniądze, bezwarunkowe poświęcenie?

Opieka dzieci nad starszymi rodzicami to coraz większa strefa tabu i poczucia winy. Bliscy, których los wyznaczył na opiekunów, popadają w dramatyczne emocjonalne i etyczne rozdarcia. W coraz mniejszym stopniu możemy wypełniać obowiązki wcześniej uznawane za należące do nich w sposób naturalny. Najważniejsze i najcenniejsze co możemy dać teraz sobie nawzajem, to autentyczne pogodne zainteresowanie, uwaga i czas, który poświęcamy, by być blisko nich.

Ten uśmiech do Ciebie Mamo - Dorota Brzozowska, Biuro ds. Uzależnień, ROPS

.............................................................................................................................................................................................................

Piosenki o młodości, miłości, małżeństwie, rodzinie, rodzicielstwie

Okres pandemii, który zamknął nas w domach, może być okazją, by XXII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny wykorzystać w naszych rodzinach do przypomnienia sobie lub odkrycia bogactwa twórczości artystycznej poświęconej tematyce młodości, miłości, małżeństwa, rodziny.

Z bogactwem tym można się zapoznać choćby korzystając z zasobów internetu, jak też posiadanych w domu płyt, śpiewników, lub po prostu z przekazu naszych rodziców czy też babć i dziadków.

WYBÓR PIOSENEK

.........................................................................................................................................................................................................

Oswajanie lęku - metoda STOP

Artykuł nie zastąpi profesjonalnej psychoterapii, ale może być cenną wskazówką w tworzeniu prawidłowego modelu reagowania w sytuacjach, które budzą w nas lub w dzieciach strach. Jest opracowany w formie praktycznego narzędzia, które może zostać wykorzystane również przez wychowawców i pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oswajanie lęku - Monika Wiereńko (pedagog w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie)

..........................................................................................................................................................................................................

Wsparcie potrzebne małżeństwu i rodzinie

Każdy, komu na sercu leży przyszłość narodu i całego społeczeństwa, winien robić wszystko, co w jego mocy, aby umacniać małżeństwo i rodzinę, aby zapewniać im jak najlepsze warunki powstawania, wypełniania swoich zadań i rozwoju.

Wsparcie potrzebne małżeństwu i rodzinie - ks. prof. Ryszard Sztychmiler (wiceprzewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

.....................................................................................................................................................................................................................

Skuteczne metody komunikacji z dzieckiem w czterech ścianach. Co zrobić żeby dziecko nas słuchało.

Myśląc o skutecznej komunikacji między rodzicami a dziećmi pamiętać trzeba o trzech filarach, które mają zasadniczy wpływ na jej przebieg. Komunikacja łagodna, konsekwentna, z szacunkiem przedstawia się jako ta, która przyniesie zamierzone efekty.  Wymienione zasady komunikowania się mają zastosowanie w różnych okolicznościach i wobec różnych osób, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną, status materialny itp. Są uniwersalne co oznacza, że zawsze możemy „po nie sięgać”.

Zapoznaj się:

Skuteczne metody komunikacji z dzieckiem w czterech ścianach. Co zrobić żeby dziecko nas słuchało - Anna Bałazy, pedagog Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie

......................................................................................................................................................................................................................

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, dla bezpieczeństwa powinniśmy zostać w najbliższym czasie w domu, z najbliższą rodziną.

Przy obecnym tempie życia, dla wielu osób to kompletnie nowa sytuacja. Co robić w czasie kwarantanny i jak połączyć przyjemne z pożytecznym? W domu wcale nie musisz się nudzić.

Zapoznaj się:

Co robić w czasie wolnym w domu - folder
Świat się zmienił, a w szczególności świat dziecka - Joanna Sztachelska (pedagog i rodzic)

.........................................................................................................................................................................................................................................

Wspieranie rodziny i pomoc dziecku podczas pandemii COVID-19

ZAPOZNAJ SIĘ Z FOLDEREM

........................................................................................................................................................................................................................................

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem św. Jana Pawła II. Wiąże się to z setną rocznicą urodzin tego wielkiego Polaka, która przypada na dzień 18 maja.

Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że ten Polski Papież jest przez Kościół uznany jako Patron Rodziny. Wydaje się jak najbardziej zasadne, by podczas tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w zaciszu domu rodzinnego przypomnieć sobie choćby niektóre treści Jego nauczania o małżeństwie i rodzinie.

Jan Paweł II - Patron Rodziny

.........................................................................................................................................................................................................................................

 MŁODOŚĆ – MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA to hasło XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które zaplanowane zostały na 2020 rok. Ich oficjalna inauguracja miała nastąpić dzisiaj (15 maja) w Olsztynie, a uroczyste zakończenie zaplanowano na 18 czerwca w Srokowie.  

Sytuacja związana z pandemią mocno ograniczyła możliwości organizacyjne tego wydarzenia.

Zarówno sama idea wydarzenia, jak też wybrane na rok bieżący hasło zainspirują jednak różne środowiska w regionie do włączenia się w prorodzinną inicjatywę – nawet w skromnym, być może domowym, rodzinnym wymiarze.

Taka nietypowa forma będzie miała swój, być może jeszcze głębszy sens, niż te, które dominowały w poprzednich edycjach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Do tematu organizatorzy wrócą z pewnością w roku przyszłym. Jest on ważny zarówno dla ludzi młodych, którzy stoją u progu wyboru drogi życiowej w małżeństwie i rodzinie, jak i dla małżeństw oraz rodzin z mniejszym lub większym stażem.

Przemówienie Gustawa Marka Brzezina, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego:

Szanowni Państwo,

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w Polsce stan epidemii generują zjawiska związane nie tylko ze zdrowiem ludzi. Wpływają na procesy gospodarcze, sposoby organizowania pracy i edukacji. Zmieniają również nasze codzienne nawyki i zwyczaje.

Tegoroczne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny będą inne niż wszystkie i zapewne każdemu zostaną w pamięci na długo. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego województwa Dni Rodziny, które zawsze obchodziliśmy wspólnie i w sposób bardzo uroczysty, w tej formie zostały odwołane.

Wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęcamy jednak do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowych. Działania realizowane będą pod hasłem „Młodość – Miłość – Małżeństwo Rodzina”, a tematem przewodnim będzie „Rodzina w czasie pandemii”.

Rodzina daje nam poczucie, że nie jesteśmy sami. Dzięki niej wiemy, że cokolwiek się zdarzy, ona jest i będzie. Rodzina jest bezpiecznym miejscem, w którym każdy jej element może czuć się wyjątkowy, niepowtarzalny, indywidualny, a jednocześnie wchodzi w skład większej całości, która bez niego nie byłaby już taka sama. To powoduje, że jesteśmy jednością a w jedności siła, dlatego spróbujmy w tym trudnym czasie wspierać się wzajemnie!

Jestem przekonany, że wszystkie inicjatywy podejmowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które będą odbywać się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, będą miały na celu promowanie dobrych relacji i komunikacji w rodzinie.

Zachęcam do odwiedzania serwisu internetowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego warmia.mazury.pl, gdzie systematycznie zamieszczane będą przygotowane przez specjalistów artykuły dotyczące refleksji nad rodziną w tym szczególnym okresie.

ZOBACZ:
- Sentencje o rodzinie

.......................................................................................................................................................................................................................

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przekazuje „DOBRE PRAKTYKI“ alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w okresie pandemii.

Działania w tym roku realizowane są pod hasłem przewodnim „Młodość – miłość –małżeństwo – rodzina“, tematem wydarzeń jest „Rodzina w czasie pandemii“.

Jednocześnie przedstawiciele samorządu województwa zacęcają do zapoznania się z załączonym materiałem, który posłuży do ewentualnego wykorzystania w Państwa środowiskach lokalnych.

Zestawienie pomysłów na obchody Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w 2020 roku

.......................................................................................................................................................................................................................

- W kontekście zagrożenia spowodowanego koronawirusem i związanych z nim rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego informuję o odwołaniu planowanych wydarzeń w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w tym seminariów, konferencji, a także wszelkich planowanych inicjatyw lokalnych – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dni Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim to nie tylko przedsięwzięcia integrujące, ale przede wszystkim lokalne działania, w ramach których możemy podkreślić znaczenie rodziny.

- Z uwagi na fakt, iż nie znany jest termin zniesienia ww. ograniczeń, wspólnie z Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęcamy do alternatywnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w okresie pandemii, z szerokim wykorzystaniem narzędzi internetowychtłumaczy marszałek województwa.

Co roku inicjatywa obchodzona jest pod innym hasłem przewodnim. Uczestnicy spotkania w drodze głosowaniawybrali hasło przewodnie XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. W 2020 roku wszystkie działania realizowane są pod hasłem: „Młodość – miłość – małżeństwo - rodzina”, a proponowany temat wydarzeń to  „Rodzina w czasie pandemii“ z uwagi na szczególną sytuację w jakiej aktualnie wszyscy żyjemy.

DO POBRANIA:
- APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA - wersja PDF
- APEL MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA - wersja WORD

...........................................................................................................................................................................................................................
W 2020 roku Dni Rodziny odbędą się pod hasłem „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”

Konkursy w ramach XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

     REGULAMIN KONKURSU

2) Konkurs literacki

    REGULAMIN KONKURSU

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej

    REGULAMIN KONKURSU

2019 ROK: 

Materiały do pobrania: 

 Konkursy w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: 

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

2) Konkurs literacki „Kochające się małżeństwo - szczęśliwa rodzina”

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie”

 

2018 ROK:  

Konkursy w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny: 

1) Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych": 

2) Konkurs literacki: 

3) Konkurs plastyczny i grafiki komputerowej: 

Materiały do pobrania: 


2017 ROK: 

Materiały do pobrania: 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK