Kontakt

Rozwój regionu

Ważne rozmowy marszałków w Zielonej Górze

Konwent Marszałków - ilustracja do tekstu

Przez dwa dni (od 24 do 25 września 2020 roku) w Zielonej Górze odbędzie się kolejne spotkanie szefów regionów. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podczas Konwentu Marszałków będzie reprezentował marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym, który analizuje i opiniuje propozycje zmian prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów.

Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

W skład Konwentu Marszałków Województw RP wchodzą marszałkowie wszystkich województw RP, a jego posiedzenia odbywają się zawsze na terenie województwa, którego marszałek aktualnie przewodniczy Konwentowi (obecnie województwo lubuskie). Pierwsze wydarzenie odbyło się w 1999 roku w województwie mazowieckim.

Podczas spotkania w województwie lubuskim poruszane będą tematy związane synergią pomiędzy programem Horyzont Europa a kolejnym cyklem polityki spójności, modelami edukacji czasu po covidowego, wyzwaniami samorządów w obliczu wyzwań klimatycznych czy wpływie pandemii na wzrost zapotrzebowania leczniczego na przykładzie urologii.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK