Kontakt

Rozwój regionu

MOF Olsztyna - oglądaj konsultacje społeczne

Logotyp - konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Dzisiaj (8 października 2021 roku) o godz. 9 rozpocznie się drugie spotkanie konsultacyjne.

W strategii rozwoju województwa wyróżniono „Obszary strategicznej interwencji”, które odzwierciedlają wyzwania i potencjał rozwojowy poszczególnych obszarów.

Niektóre z nich zawiązały partnerstwa na rzecz rozwoju swoich OSI. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną omówione założenia projektu programu FEWiM a liderzy danego partnerstwa przedstawią zakładane plany rozwojowe swojego obszaru.

Podczas dzisiejszego spotkania poruszane będą tematy związane z OSI MOF Olsztyna. To zdecydowanie najsilniejszy gospodarczo obszar strategicznej interwencji. Tu zlokalizowane są najzamożniejsze gminy w województwie.

MOF Olsztyna jest również atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Tu występuje również najwyższe nasycenie organizacjami społecznymi.

Dzisiejsze spotkanie online można oglądać na żywo na kanale Youtube (od godz. 9) - https://www.youtube.com/watch?v=AZbmW0aRtNI

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 potrwają do 8 listopada 2021 roku – WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK