Kontakt

Środowisko

Zadbajmy o ochronę środowiska w regionie

Logotyp akcji

W najbliższy weekend odbędzie się 27. edycja Ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata – Polska”.

Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi, szkołami, mediami przez ponad 25 lat udało się dotrzeć z edukacją ekologiczną do milionów Polaków.

Tegoroczna akcja Sprzątania świata przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”.

Organizatorzy w tym roku szczególną uwagę poświęcają plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Organizatorzy będą zachęcać, inspirować i motywować do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.

WIĘCEJ INFORMACJI
 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK